Villa Cleijn Duijn werd ontworpen door architect H.J. Jesse die zich – al dan niet onder druk van zijn opdrachtgevers - heeft laten ‘inspireren’ door elementen in het werk van collega-architect Cuypers. Dezelfde Pierre Cuypers die tekende voor het ontwerp van het Rijksmuseum waar wij al diverse jaren onze expertise en voorliefde voor ‘monumentaal werken’ inbrengen.

Zowel van buiten als van binnen is het pand oudheidkundig van grote waarde. Niet alleen is de notariswoning - ontworpen door architect H.J. Jesse – een typisch voorbeeld van de Hollandse neorenaissance stijl, ook is het in de loop der jaren in een zeer originele staat gebleven. Van deurknoppen, wasbekkens, betimmeringen, marmeren en houten schouwen, gebrandschilderde ramen, wandtegels met Oud-Hollandse taferelen en spreuken tot en met de indrukwekkende Franse eikenhouten trap, alle elementen zijn nog aanwezig en verkeren in vrijwel oorspronkelijk staat. Met name de originele mozaïekparketvloer is een uiterst zeldzaam overblijfsel uit vervlogen tijden. Het is niet verwonderlijk dat zowel het interieur als de buitengevels van Villa Cleijn Duijn werden verheven tot Rijksmonument, voordat met het herstel van het pand werd begonnen. Restauratie van een Rijksmonument is aan strenge voorwaarden onderworpen. Het is bij uitstek de huidige eigenaar en bewoner van de villa die voor deze restauratie over zowel de benodigde expertise als het enthousiasme beschikt.

Architect H.J. Jesse

Op 17-jarige leeftijd leert Jesse het architectenvak bij timmerman en architect W. Kok in Leiden. Hij doet vervolgervaring op in Amsterdam, waar hij ondermeer meewerkt aan ontwerpen voor de Amsterdamse dierentuin Artis. In1883 zet Jesse een belangrijke stap in zijn carrière als architect, die bovendien van grote invloed is geweest voor het dorp Katwijk. Hij wint de prijsvraag voor een ontwerp van denieuw te bouwen Nieuwe NederlandsHervormde Kerk in Katwijk aan Zee.

Deze kerk wordt in 1885 gebouwd aan de Voorstraat en is nog steeds in gebruik.

In 1890 trouwt hij met Anna Adriana Meerburg, dochter van de Katwijkse reder Dirk Meerburg, nog voor zijn huwelijk ontwerpt Jesse een woonhuis voor zijn aanstaande schoonfamilie; in dit pand aan de Voorstraat 46 in Katwijk aan Zee is tegenwoordig het Katwijks museum gehuisvest.

De opdracht tot de bouw van villa Cleijn Duijn werd gegeven door de Katwijkse notaris H. Eerdbeek en zijn echtgenote Marie Louise Henriette Eerdbeek-Claasen. De daadwerkelijke bouw lijkt in het najaar van 1921 te zijn gestart. In het rapport van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg wordt villa Cleijn Duijn beschreven als een pand in de ‘Nieuw- Historiserende bouwstijl’, en ‘geïnspireerd op de sobere bouwtraditie van de Hollandse- en Engelse landhuisbouw uit de 17e en 18e eeuw’.

1940-1945

Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog laat diepe sporen na in Katwijk. Tijdens deze bewogen oorlogsjaren verwisselt ook Cleijn Duijn van eigenaar. Er zijn aanwijzingen dat tijdens de Tweede Wereldoorlog in Cleijn Duijn Duitsers ingekwartierd zijn geweest. Uit deze periode stamt waarschijnlijk ook het schuilonderkomen dat zich ook nu nog in de achtertuin – begraven onder het gras - bevindt.

Huis van Van Dorp

In 1943 wordt de villa aangekocht door de heer Van Dorp, eigenaar van een chemische fabriek. Vanaf die tijd staat de opvallende villa in de volksmond bekend als het ‘Huis van Van Dorp’. Zelf woonde hij er niet lang. De laatste bewoner van Cleijn Duijn was een oudtante van de heer Van Dorp. In 2008 wordt het pand dan aangekocht door de huidige bewoner.

Tuin

De tuin rondom Cleijn Duijn beslaat een flinke lap grond. In vroeger tijden was deze tuin slechts gedeeltelijk ingericht. In de jaren ’60 werd door de heer Van Dorp sr. een kleine boomgaard aangelegd.

Tramhalte ‘Het Witte Hek’

 Foto’s uit de jaren voor 1960 laten zien dat in die tijd vrijwel door de voortuin de rails liepen van een tramlijn, de zogenaamde Blauwe Tram. Deze lijn liep van Station Leiden Centraal naar de Katwijkse Boulevard. Links van de voorgevel stond destijds, langs de weg, een groot wit houten hek. Dat dit hek een bepalende functie had in het straatbeeld blijkt wel uit de naam van de toentertijd vlakbij gelegen tramhalte: ‘Het Witte Hek’. De huidige eigenaar van Cleijn Duijn heeft dit hek weer in het straatbeeld teruggebracht.

Huidige eigenaar

Villa Cleijn Duijn is gekocht door  Cleijn Duijn Vastgoed B.V. De restauratie werd uitgevoerd door bouAd B.V. voorheen Nebest Bouwadvies B.V., tevens de huidige bewoner van het pand. bouAd B.V. houdt zich bezig met nieuwbouw, verbouw en het beheer en onderhoud van vastgoed voor een brede kring van opdrachtgevers, waaronder Rijksoverheid, gemeenten, woningbouwverenigingen, particulieren en institutionele vastgoedeigenaren.

Cleijn Duijn is in alle opzichten een opvallend pand. De ontstaansgeschiedenis van de notariswoning, de wisselwerking tussen architect Jesse en het echtpaar Eerdbeek-Claasen, de oorspronkelijke staat van het gebouw waarin na zoveel jaren nog steeds talloze bijzondere details bewaard zijn gebleven; het zijn elementen die deze Katwijkse notariswoning maken tot een bijzonder monument. Cleijn Duijn geeft een schitterend beeld van voorbije tijden. Tegelijkertijd is het een toonbeeld van de expertise en zorgvuldigheid waarmee Nebest Bouwadvies B.V. dit monumentale pand in haar oude luister heeft hersteld. Door de villa treft de bezoeker overal tegelspreuken aan die de lezer met wijze raad aansporen. Het merendeel van deze teksten is afkomstig van de Nederlandse dichter, wetenschapper en componist Constantijn Huygens (1596-1687). Ook het gebruik van deze ‘tegeltjeswijsheid’ past in de ‘Nieuw-Historiserende’ bouwstijl waarin Villa Cleijn Duijn is opgetrokken.

 

 

naar boven
+